omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Wilbur Smith: Leoparden jager i mørke (The Leopard Hunts in Darkness).
Trykt: 1985.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 371 (372). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen.
Copyright © 1984 by Wilbur Smith. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. First published 1984 by Wil-
liam Heinemann Ltd., London. Omslag og grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus. Sats og tryk: A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1985.
ISBN 87-15-05012-2.
Alternativt ISBN 87-15-01509-2.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.