omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Tom Murphy: Lily Cigar. Bd. 2 (Lily Cigar).
Trykt: 1981.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 291 (292).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Knud Søgaard.
Copyright © 1979 by Tom Murphy. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville og trykt i A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-01196-8.
ISBN 87-15-01193-3 (Bd. 1-2 samlet).