omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Livsglæde og andre fortællinger om gilder og fester.
Uden år.     Omslag: Arne Ungermann.     På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 313 (314).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

Fra serien: Danske forfattere beretter

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm. Udsendt af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Pedersen. Produceret af Sture Jensen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Intet ISBN.

Indhold:
H. C. ANDERSEN: Elverhøj - M. A. GOLDSCHMIDT: En almuefest - HERMAN BANG: Ravnene - GUSTAV WIED: Livsglæde - JEPPE AAKJÆR: Fre-
derik Tapbjergs plovgilde - KARL LARSEN: Odin og hans gamle kæmper - MARTIN ANDERSEN NEXØ: Tyrefægtning - MARIE BREGENDAHL: Nor-
denvinden - SOPHUS BAUDITZ: Jul i skovridergården - OTTO RUNG: Peter Kops sommerhus - JOHANNES BUCHHOLTZ: Nytårssjov i Færgekroen - ALBERT DAM: Fest - WILLIAM HEINESEN: Hesteballet - AAGE DONS: Afsked med Malmberger - JØRGEN NIELSEN: Hvad blodet vil - TOVE DIT-
LEVSEN: Nattens Dronning - ULLA RYUM: Festen - ANDERS BODELSEN: Julestue - DORRIT WILLUMSEN: Kaffegæster - GYNTHER HANSEN: Sørens fødselsdag. + Biografiske noter.

Genudgivet som nr. 10 i serien "Danske forfattere beretter".

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Fortællinger om gilder og fester.
Uden år.     Omslag: NN.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 327 (328).    Format: ca. 23,5 x 15,1 cm.

.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Printed in Denmark by A/S Moders-
maalets Trykkeri, Haderslev.

ISBN 87-15-01340-5.