omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Danielle Steel: Løftet (The Promise).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 230 (231). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er skadet af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Sat med Garamond. Copyright © 1978 by MCA publishing a division of MCA Inc. All rights reserved. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlags-
redaktion: Keld Pauli.
ISBN 87-15-00965-3.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.