omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Lars Widding: Majorens afsked (Majors avsked).
Uden år. Omslag og illustrationer: Hasse Erikson.
På forbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 288. Format: ca. 23,6 x 15,5 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Copyright © by Lars Widding. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Køben-
havn. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Også udgivet som paperback. Se den her

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)