omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Julian Symons: Manden der dræbte sig selv (The Man Who Killed Himself).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Unions Kriminalbibliotek.
På omslagets bagside: Kriminalbiblioteket.
Sider: 206 (207). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Merete Engberg.
Bogen er sat med Baskerville. © Copy-
right by Julian Symons. Udgivet af La-
demann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Printed in Denmark by Trier Schou, Odense.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.

Også udgivet som paperback.