omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Erik Pouplier: Manden der fulgte med.
Trykt: 1982.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 178 (179).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1973 by Erik Pouplier. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Linotype Janson hos Satsform i-s, Åbyhøj og trykt i Modersmålets Bogtrykkeri, Ha-
derslev. Printed in Denmark 1982.
ISBN 87-15-01287-5.