omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Julian Symons: Manden hvis drømme blev til virkelighed (The Man Whose Dreams Came True).
Trykt: 1970.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 247 (248). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif Tronholm.
Copyright © by Julian Symons. Udsendt af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Trier Schous Bogtrykkeri, Odense. Printed in Denmark 1970.

Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.