omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ole Henrik Laub: Måneskinsgraveren.
Trykt: 1981.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Danmarks Bogklub.
Sider: 224 (225). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1978 by Ole Henrik Laub. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, Kø-
benhavn efter overenskomst med Vin-
tens Forlag. Bogen er formgivet af Fred-
dy Pedersen og sat med Linotype Jan-
son. Trykt i Poul Kristensen Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1981.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.