omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

John Craig: ... men i små sedler! (If You want to see Your Wife again).
Uden år.     Omslag: Dorte.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 205.     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Copyright © by John Craig. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Times og trykt hos Bording Grafik A/S, København. Printed in Denmark.
Intet ISBN.