omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

C. E. Soya: Min farmors hus.
Uden år.     Omslag og illustrationer: Des Asmussen.
På titelbladet: Forlaget Union.     Sider: 299 (300).     Format: ca. 23,5 x 16,1 cm.     Intet ISBN.    

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

© 1943 by Soya, Denmark. Alle ret-
tigheder - deriblandt retten til erhvervsmæssig oplæsning - forbe-
holdes. Typografisk tilrettelægning: Freddy Pedersen. Bogen er sat med Linotype Garamond og trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbhvn.

Bagsiden af indbindingen:

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)