.jpg (ca. 80 Kb) John D. MacDonald: Mord blandt brødre (The Green Ripper).
Uden år. Omslag: John Wilmot.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 211 (212). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Hanne Dissing. Copyright © 1979 by John D. MacDonald. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Garamond.
ISBN 87-15-01134-8.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) bestseller.jpg (ca. 40 Kb)Også udgivet som Lademann Bestsellers nr. 59.
Omslag: Kjeld Brandt.