omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Maria Lang: Morderens bog (Mördarens bok).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 199 (200).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Grete Juel Jørgensen.
© Copyright by Maria Lang. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn i venlig forståelse med Forlaget Wøldike, København. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i A/S Moders-
maalets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark.
Intet ISBN.