omslaget.jpg (ca. 100 Kb) John Ball: Mordets børn (The Murder Children).
Trykt: 1981.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 277 (278). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er påvirket af røg og lys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Jannick Storm.
Copyright © 1979 by John Ball. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Grafisk tilrettelægning: Leif Peter-
sen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01135-6.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.