omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Margaret Truman: Mord i Georgetown (Murder in Georgetown).
Trykt: 1988. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 254 (255). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Søren H. Madsen. Copyright © 1986 Margaret Truman. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Published in agreement with Scott Meredith Literary Agency, Inc., 645 Third Avenue, New York, N.Y. 10022. Grafisk tilrettelægning: Anne Marie Schulz. Bogen er sat med Garamond. Sats og tryk: A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1988.
ISBN 87-15-05204-4.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)