omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Erik Pouplier: Mord, Mafia og Pastiser.
Trykt 1980.     Omslag: Ikke oplyst (Eiler Krag ??).     På titelbladet: Lademann.    Sider: 176 (177).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © by Erik Pouplier. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1980.

Intet ISBN.