omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Elizabeth Ferrars: Mord på forskud (Witness Before the Fact).
Trykt: 1981. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 208 (209). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -Omslagets ryg er lidt bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Grete Juel Jørgen-
sen.
Copyright © 1979 by M.D. Brown. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S.L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01122-4.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)