omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Francis Clifford: Nattens terror (The Grosvenor Square Goodbye).
Trykt: 1975.     Omslag: Ib Thaning.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 206 (207).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Cohrt.
Copyright © 1974 by Lakeside Produc-
tions Ltd. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skov-
lunde. Printed in Denmark 1975.

Intet ISBN.