omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Torben Nielsen: Nitten røde roser.
Uden år. Omslag: Foto (muligvis fra filmatiseringen af bogen).
På titelbladet: Vignet (rose).
Sider: 199 (200). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Bogen er sat med Baskerville. © Copyright by Torben Nielsen. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.
Intet ISBN.

Også udgivet i et større format (ca. 23,5x15,6 cm).

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)