omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Brian Garfield: Nød bryder alle love (Necessity).
Trykt: 1985.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Forlaget Danmark.     Sider: 250 (251).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
Desværre gengiver scanningen ikke sølvtrykket på omslagets forside korrekt.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Wivi Pelt.
Copyright © 1984 by Brian Garfield. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Published by agreement with Lennart Sane Agency, Karlshamn, Swe-
den. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus. Sats og tryk; Trier Schou Bogtryk & Offset, Oden-
se. Printed in Denmark 1985.

ISBN 87-15-05020-3.
Alternativt ISBN 87-15-01508-4.

Genoptrykt 1990 som nr. 166 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller 166.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01816-4.
Udgivet af Det Ny Lademann A/S.