omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Stieg Trenter: Nøkkens spil (Aldrig Näcken).
Trykt 1981.     Omslag: Karl Larsen.     På titelbladet: Lademann.     Sider: 220.     Format: ca. 20,5 x 13,5 cm.     ISBN 87-15-01307-3.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Cohrt.
Copyright © 1953 by Stieg Trenter. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt hos Glostrup Litotryk A/S. Printed in Denmark 1981.