omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Niels Saxtorph: Nordiske gude- og heltesagn.
Udgivet: 1984.     Omslag og illustrationer: Jørgen Hahn.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 285 (286).     Format: ca. 24,4 x 17,3 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1984 Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Forlagsredaktion: Stig Nielsen. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Bembo hos Poul Kristensen, Herning og trykt hos Laursen · Tønder. Printed in Denmark 1984.
ISBN 87-15-07685-7.