omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Hammond Innes: North Star (North Star).
Uden år.     Omslag: Paul Wright.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 249 (250).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
På indersiden af bindet er et kort over det omhandlede farvand.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Cohrt.
Sat med Times. Copyright © 1974 by Hammond Innes. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. For-
lagsredaktion: Keld Pauli.
Intet ISBN.
Ingen bogtrykker angivet.