omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Aksel Sandemose: Nybyggerne i Alberta (Ross Dane).
Uden år.     Omslag og illustrationer: Svend Otto S.     På titelbladet: Vignet.
Sider: 260 (261). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Efterskrift af Ole Storm. Sat med Basker-ville. © Copyright by Aksel Sandemose and Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-benhavn. Udgivet i venlig forståelse med J. Vintens Forlagsboghandel. Printed in Denmark by Bording Grafik A/S, Køben-havn.
Intet ISBN.