omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Catherine Gavin : Og månen var blodrød (The Moon Into Blood).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 287 (288). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. - Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Bogen er sat med Baskerville. Copyright © 1967 by Catherine Gavin. Produceret af Sture Jensen. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Printed in Denmark by Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)