omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Claude Tillier: Onkel Benjamin (original titel ikke oplyst).
Trykt: 1964.     Omslag af: Harry Vedøe.     På titelbladet: Skrifola.
Sider: 192 (193).     Format: ca. 18,4 x 11,7 cm.

Serien: Sesam Biblioteket.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat i 1883 af Rudolf Schmidt.
Nærværende udgave bygger på denne oversættelse i let revideret form ved Lis Thorbjørnsen. Bo-
gen er sat med Baskerville og trykt i Andelsbogtrykkeriet, Oden-
se. © Forlaget Skrifola. Printed in Denmark 1964.
Sesam Biblioteket redigeres af Per Skar.

Intet ISBN.