omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

David Serafin: Påskemordene (Saturday of Glory).
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.     Sider: 274 (275).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.   ISBN 87-15-01091-0.

Paperbackudgave til salg i boghandelen:

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Oplysninger som ovenfor, men format ca. 17,3 x 12,0 cm og ISBN 87-15-01204-2. Prisen er ikke påtrykt, men er formentlig kr. 9,85.
(Der er fejl i ISBN i kolofonen, hvor man har genbrugt nummeret fra den indbundne udgave).

Oversat fra engelsk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1979 by David Serafin. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Grafisk tilret-
telægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark 1980.