omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ole Lauring: Perlefiskeren.
Trykt: 1980. Omslag: Ikke opgivet.  På titelbladet: Danmarks Bogklub.
Sider: 205 (206). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1977 by Ole Lauring. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, København ef-
ter overenskomst med Det Schønbergske Forlag. Bogen er formgivet af Freddy Pedersen og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristensens Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1980.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.