omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Paul Gallico: Poseidon-katastrofen (The Poseidon Adventure).
Uden år.     Omslag: Sigvard Hagsted.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 277 (278). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hanne Dissing.
Copyright © by Paul Gallico. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bording Grafik A/S, København. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.