omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Evelyn Anthony: Programmeret til mord (The Company of Saints).
Trykt: 1986. Omslag: Ikke angivet. På titelbladet: Lademann.
Sider: 286 (287). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1983 Anthony Enterprises Limited. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Times. Sats og tryk: Trier Schou Bogtryk og Offset A/S, Odense. Printed in Denmark 1986.
ISBN 87-15-01510-6.
Alternativt ISBN 87-15-05111-0.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)

< < Forreste og bagerste       omslagsflap.