omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ed McBain: Puslespil (Jigsaw).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Fotovignet.
Sider: 210 (211). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er skadet af lys og røg.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hedda Løvland.
Copyright © by Evan Hunter. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Aldus og trykt hos Fr. Martins Bogtrykkeri A/S, Christiansfeld. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)