omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ross Macdonald: Rigdommens blændværk (Sleeping Beauty).
Uden år.     Omslag: Ken Barr     På titelbladet: Lademann.     Sider: 347 (348).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Ib Christiansen.
Bogen er sat med Aldus. Copyright © by Ross Macdonald. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Printed in Denmark by S. L. Møller, København.

Intet ISBN.