omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Frans G. Bentgsson: Røde Orm (I). Søfarer i Vesterled (Röde Orm).
Uden år.     Omslag og illustrationer: Gunnar Brusewitz.     På titelbladet: tegning.
Sider: 253 (254).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Kjeld Elfelt.
Copyright © by Frans G. Bentgsson. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn i venlig forståelse med Jesper-
sen og Pios Forlag. Bogen er sat med Garamond og trykt i Dyva og Jeppesens Bogtrykkeri, A/S, København. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Frans G. Bentgsson: Røde Orm (II). Hjemme og i Østerled (Röde Orm. Hemma och i Österled).
Sider: 285 (286).

I øvrigt som ovenfor.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Som ovenfor.