omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Max Catto: Røgpotten (The fattest Bank in New Orleans).
Trykt: 1979.     Omslag: Des Asmussen.     På titelbladet: Søhest.    Sider: 232.     Format: ca. 23,5 x 15,8 cm.     Intet ISBN.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
© Copyright by Max Catto Ltd. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtryk-
keri, Skovlunde. Printed in Denmark.