En række af Else Fischers romaner blev genudgivet som paperbacks i en serie "Hyg Dem med uhyggen!".

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Else Fischer: Sagen Marie Louise Heboe.    Uden år.     Omslag ikke oplyst (Thormod Kidde).    
På titelbladet: Lademann.     Sider: 204 (205).     Format: ca. 20,0 x 12,6 cm.    Pris kr. 12,50.     ISBN 87-15-00382-5.

.

Sat med Garamond. © Copyright by Else Fischer and Lademann For-
lagsaktieselskab, København. Printed in Belgium.