SeptemberSept.jpg (ca. 40 Kb) Shelby Foote: September, september (September, September).
Trykt 1981. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 254 (255). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Mogens Boisen. Copyright © 1977 by Shelby Foote. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense. Trykt i Modersmålets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01151-8.

flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

flap2.jpg (ca. 40 Kb)