omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Danielle Steel: Signetringen (The Ring).
Udgivet: 1988.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 268 (269).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Michael Krefeld.
Copyright © 1980 by Danielle Steel. Co-
pyright oversættelse © 1988 Lademann Forlagsaktieselskab, København. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab. Pub-
lished by agreement with Morton L. Jank-
low Associates, Inc., New York. Grafisk tilrettelægning: Anne Marie Schulz. Bogen er sat med Janson hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri. Printed in Denmark 1988.
ISBN 87-15-05193-5.
Alternativt ISBN 87-15-01641-2.