omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

William Marshall: Skelettet der sladrede (Skulduggery).
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 219 (220).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Hanne Dissing.
Copyright © 1979 by William Mar-
shall. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bog-
trykkeri, Skovlunde. Printed in Den-
mark 1980.

ISBN 87-15-01126-7.

Genoptrykt i 1989 som nr. 140 i serien "Lademann Bestsellers".

Udgivet af Det Ny Lademann.
Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01743-5.

nr. 140.jpg (ca. 40 Kb)