omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Justin Scott: Skibet der dræbte (The Shipkiller).
Trykt: 1981. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 338 (339). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Leif Tronholm.
Copyright © 1978 by Justin Scott. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Baskerville hos DRP og trykt hos Recato Offset A/S, Herlev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01070-8.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)