omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Thomas N. Scortia og Frank M. Robinson: Skjulte kræfter (The Prometheus Crisis).
Trykt: 1978. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 246 (248). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1975 by E.S.T. International, Ltd. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Forlagsre-
daktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt hos A/S Recato, Herlev. Printed in Denmark 1978.
ISBN 87-15-00704-9.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)