omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

John Godey: Slangen (The Snake).
Trykt: 1980.     Omslag: Hans Arnold.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 237 (238).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Mogens Boi-sen.
Copyright © 1978 by John Godey. Udgi-vet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt hos Re-cato Offset A/S, Herlev. Printed in Den-mark 1980.
ISBN 87-15-01016-3.