omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Victoria Holt: Slottet ved havet (Menfreya).
Udgivet: 1976.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 263 (264).     Format: ca. 17,9 x 11,5 cm.
Pris kr. 12,50.

Paperback.

Oversat af Mette Nissen.
Bogen er sat med Linofilm Aldus og trykt hos Trier Schous Bogtrykkeri, Odense. © 1966 by Victoria Holt. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København 1976.

ISBN 87-15-00669-7.