omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Francis Clifford: Smugleren (Drummer in the Dark).
Trykt: 1977.     Omslag: Ib Thaning.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 215 (216).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Cohrt.
Copyright © 1976 by Lakeside Produc-
tions Ltd. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder. Printed in Denmark 1977.
Intet ISBN.