omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ditte Cederstrand: Soldat - i hvilken hær?.
Trykt: 1983.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Forlaget Danmark.     Sider: 366 (367).     Format: ca. 20,5 x 13,4 cm.
Intet ISBN..

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1978 Ditte Cederstrand. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København, efter over-
enskomst med Vintens Forlag A/S, København. Bogen er formgivet af Bent Juul Nielsen og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristensens Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1983.