omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jack Higgins: Solo (Solo).
Trykt: 1981.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.    Sider: 238 (239).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
ISBN 87-15-01319-7.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Ib Christiansen.
Copyright © 1980 by Jack Higgins. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
Zelskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Freddy Pedersen. Bogen er sat med Paladium hos carvi-sats, Kø-
benhavn og trykt hos Modersmålets Bogtrykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.