omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

John Miles: Søndagsbanden (The Silver Bullet Gang).
Trykt: 1976.     Omslag: Ib Thaning.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 218 (219).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1974 by John Miles. Pub-lished by agreement with Lennart Sane Agency, Malmö 25, Sweden. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-havn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1976.
Intet ISBN.