omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Heinz G. Konsalik: Spion i Frazertown (Das Doppelspiel).
Trykt: 1981. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 263 (264). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra tysk af Mogens Boisen. Copyright © 1977 by Heinz G. Konsalik. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. Bogen er sat med Times og trykt i Modersmå-
lets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01088-0.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Genudgivet som nr. 78 i serien "Lademann Bestsellers".bestseller.jpg (ca. 40 Kb)