omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Evelyn Anthony: Stemmer fra fortiden (Voices on the Wind).
Trykt: 1986. Omslag: Bent Juul NIelsen. På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 298 (299). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1985 Anthony Enterprises Limited. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Omslag og grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Times hos Satsform Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1986.
ISBN 87-15-05127-7.
Alternativt ISBN: 87-15-01574-2.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)