omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jack Higgins: Stormvarsel (Storm Warning).
Trykt: 1978.     Omslag: William Pedersen (Korrekt er: William Petersen).     På titelbladet: Lademann.
Sider: 236 (237).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1976 by Jack Higgins. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Baskerville hos Jørn Mathiasen, Vi-
borg og trykt i S. L. Møllers bogtryk-
keri, Skovlunde. Printed in Denmark 1978.

ISBN 87-15-00756-1.