omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Adam Hall: Striker-affæren (The Striker Portfolio).
Trykt: 1970.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet og bagsiden af omslaget: Kriminalbiblioteket.
Sider: 220 (221). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er farvet af tobaksrøg.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif Tronholm.
Copyright © by Adam Hall. Udgivet af La-
demann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos J. Jørgensen og Co Bogtrykkeri, Køben-
havn. Printed in Denmark 1970.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.